Regulamin sklepu internetowego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym centrum-porcelany.pl zwanym dalej „Sklepem” dla klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient dokonujący zakupu w Sklepie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 3. Właścicielem Sklepu jest MediaImage Adam Wiejak z siedzibą w Końskowoli przy ul. Nowe Osiedle 22 NIP:7162596268, REGON:363838590.
 4. Ze sklepem można skontaktować się poprzez: pocztę elektroniczną – adres e-mail sklep@centrum-porcelany.pl ; telefon – +48 505 038 238; listownie – pod adresem MediaImage Adam Wiejak, ul. Nowe Osiedle 22, 24-130 Końskowola.
 5. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem http://www.centrum-porcelany.pl
 6. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich.
 8. Przedmioty oferowane w sprzedaży są rzeczami używanymi często kilkudziesięcioletnimi. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby zdjęcia i opis wiernie odwzorowywał stan zachowania oferowanych produktów. Jednocześnie informujemy, że zdjęcia, obrazy i kolory mogą różnić się +/- 15% od rzeczywistego wyglądu w zależności od używanego medium do ich wyświetlania.
 9. Wypełniając formularz zamówienia w Sklepie klient każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.). Dane nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem pkt.8.
 10. Zamawiający wypełniając formularz zamówienia wyraża zgodę na wysłanie rachunku/faktury za zakupiony towar na adres meilowy podany w formularzu zamówienia.
 11. Informacje zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. WARUNKI ZAMAWIANIA I DOSTAWY

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia oznacza odmowę przyjęcia zamówienia.
 3. Towar jest kompletowany od momentu otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia i wysyłany w dni robocze w przeciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty.
 4. W przypadku płatności przelewem Sklep oczekuje na wpływ środków pieniężnych 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli przelew nie wpłynie w tym terminie zamówienie jest anulowane.
 5. Wysyłka jest darmowa i towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. ZWROTY

 1. Klient ma prawo, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827), odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Prosimy o odsyłanie produktów wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 4. Pieniądze za zwrócony towar klient otrzyma w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za towar.
 5. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep formularza o odstąpieniu od umowy przez klienta wraz ze zwróconym towarem.
 6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań.

4. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Ze Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 2. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.
 3. Chęć zgłoszenia reklamacji zakupu internetowego należy zgłosić na adres sklep@wybieram-pulawy.pl podając nr zamówienia.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.
 5. Warunkiem reklamacji jest stwierdzenie, że towar:
  1. ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność
  2. nie ma właściwości o których istnieniu sprzedający zapewnił kupującego
  3. jeżeli rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
 6. Sprzedawca nie odpowiada względem kupującego jeżeli:
  1. wady powstały po wydaniu towaru kupującemu
  2. jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zakupu

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do powyższego regulaminu.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.